Públicas

2010 Sala conciertos O Tunel . Coliseum, A Coruña

2010 Sala conciertos O Tunel . Coliseum, A Coruña

2010 Salas de ensayos en el Coliseum, A Coruña

2007 Teatro parque da Canuda, concello de Salvaterra

1992 IES do Castro, Vigo

1992 IES do Castro, Vigo

1991 IES Adormideras, A Coruña